ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

Планински телиња стојат на снег на фарма во близина на Криенларих, Шкотска.
Останати галерии