ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

Фотографија на богато украсената кочија „Берлина гран гала“, што ја користел папата Лео XII во 1826 година. Кочијата е едно од историските кочии со коњи и возила што ги користеле папите, прикажани на нова изложба на папски возила во музеите на Ватикан.
Останати галерии