ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

Oсветлениот „Милениумски крст“ на планината Водно, а покрај него месечината. Само треба да се биде стрплив и да се почека кога ќе бидат поблиску еден до друг.
Останати галерии